solarne elektrane

Solarne elektrane proizvode električnu energiju izravnom pretvorbom energije sunčeva zračenja na osnovu fotonaponskog učinka. Tako dobivena energija naziva se solarna fotonaponska (FN) energija.

 

Sve većoj primjeni Sunčeve energije u proizvodnji električne energije pogodovao je ubrzani razvoj tehnologije, povećana potreba za električnom energijom, stalni rast cijena energenata te podizanje ekološke svijesti. Zbog šire primjene i sve većeg broja ugrađenih fotonaponskih sustava, cijena FN opreme svakodnevno pada.

 

Glavni dijelovi solarnih elektrana:

 

• SOLARNI PANELI
Sastoje se od više međusobno električno povezanih FN ćelija radi ostvarivanja mnogo veće izlazne snage.

 

Prema tehnologiji proizvodnje i značajkama dijele se na:

  • monokristalne
  • polikristalne
  • tankoslojne (thin-film)

 

• Izmjenjivači (Inverteri)
Dio fotonaponskog sustava koji služi za pretvorbu istosmjerne DC u izmjeničnu AC struju kako bi se omogućio pogon izmjeničnih trošila (kod autonomnih sustava), odnosno isporuka struje u javnu elektroenergetsku mrežu (umreženi sustavi).

  • Izmjenjivači za sustave neovisne o električnoj mreži (stand-alone)
  • Izmjenjivači za sustave povezane javnom električnom mrežom (grid-tie inverter)

 

Prikaz fotonaponskog solarnog potencijala u RH